میلاد خاکزاد

با تجربه در طراحی و اجرای سیستم های هوشمند ساختمان طراحی سیستم های صوتی/تصویری حرفه ای سیم کشی ساختار یافته Smart Cabling طراحی سیستم های مبتنی بر فیبر نوری FTTH

اخذ مدرک Advance پروتکل KNX

مدرک دوره KNX-Advance

اخذ مدرک Advance پروتکل KNX از شرکت Almazrui امارات