میلاد خاکزاد

با تجربه در طراحی و اجرای سیستم های هوشمند ساختمان طراحی سیستم های صوتی/تصویری حرفه ای سیم کشی ساختار یافته Smart Cabling طراحی سیستم های مبتنی بر فیبر نوری FTTH

اخذ مدرک Digital Media Certified Designer 4K Crestron

مدرک دوره Crestron DMC-D

اخذ مدرک Digital Media Certified Designer 4K Crestron از دفتر اصلی Crestron در دبی