میلاد خاکزاد

با تجربه در طراحی و اجرای سیستم های هوشمند ساختمان طراحی سیستم های صوتی/تصویری حرفه ای سیم کشی ساختار یافته Smart Cabling طراحی سیستم های مبتنی بر فیبر نوری FTTH

اخذ مدرک برنامه نویس Crestron

مدرک دوره برنامه نویسی Crestron

اخذ مدرک برنامه نویس Crestron