میلاد خاکزاد

با تجربه در طراحی و اجرای سیستم های هوشمند ساختمان طراحی سیستم های صوتی/تصویری حرفه ای سیم کشی ساختار یافته Smart Cabling طراحی سیستم های مبتنی بر فیبر نوری FTTH

اخذ مدرک Crestron Digital Media Certified Engineer 4K

مدرک دوره Crestron DMC-E

اخذ مدرک Crestron Digital Media Certified Engineer 4K